Skip to main content

Ako rozbehnúť váš business v Spojených Štátoch? E-2 víza môžu byť ideálnym riešením práve pre vás

By January 3, 2019May 13th, 2021E-2 Visa, Foreign Language Articles

Rozbehnúť váš vlastný business v Spojených Štátoch mohlo byť vždy niečo nad čím ste premýšlali a o čom ste vždy snívali. Ja, Ian E. Scott, som nad tým vždy uvažoval, ale keďže som pôvodne z Kanady a nemal som zelenú kartu, myslel som si, že založiť a rozbehnúť svoj vlastný business v USA pre mňa nie je možné. Nelákali ma tzv. EB-5 víza, pre ktoré je nutná investícia aspoň 1 milión dolárov. Keď som sa stal právnikom v USA a uvedomil som si, že chcem založiť svoju vlastnú advokátnu kanceláriu, uvedomil som si, že E-2 víza sú pre mňa tou ideálnou voľbou. Hlavnými výhodami E-2 víz je, že majú v podstate nekonečnú trvanlivosť (môžete o ne požiadať nespočetne veľa krát), fakt, že vaša rodina môže prísť s vami do USA a pracovať tu a fakt, že suma, ktorú musíte investovaťnie je až tak vysoká (v porovnaní napríklad s EB-5 vízami). Váš sen investovať a rozbehnúť business v Spojených Štátoch by sa mohol stať realitou, ak investujete 25,000 dolárov, a budete mať určitý pracovný kapitál stranou. Investícia v tejto výške však nebude dostatočnou pre všetky odvetvia.

Kliknite sem ak si chcete pozrieť naše videá o E-2 vízach.

Tu nájdete informácie o službách ktoré poskytujeme ohľadom E-2 víz a tatiež náš cenník.

Zvyšok článku vám zhrnie hlavné požiadavky E-2 víz a niektoré problémy, s ktorými sa často stretávame.

Tu nájdete najčastejšie otázky, ktoré dostávame od klientov.

  1. Musíte byť občanom krajiny, ktorá podpísala zmluvu s USA

E-2 investorské víza sú vhodné iba pre občanov krajín, ktoré podpísali zmluvu s USA. Mnoho západných krajín sa kvalifikuje, ale napríklad aj občania z niektorých krajín z Afriky, Ázie alebo Blízkeho Východu môžu požiadať. Izrael iba nedávno podpísal zmluvu s USA a občania Izraelu môžu požiadať o E-2 víza. Ak ste občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, okrem toho, že ste občanom musíte splniť ešte jednu požiadavku–musíte byť taktiež rezidentom Spojeného kraľovstva, aby ste sa kvalifikovali pre E-2 víza.

Slovenská republika je taktiež na zozname krajín, a ak ste Slovenským občanom, môžete požiadať o E-2 víza. E-2 víza vám môžu byť udelené maximálne na 2 roky, a ak vám víza vypršia, môžete si požiadať o nové.

Zoznam krajín ktorých občania môžu požiadať o E-2 víza nájdete tu https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html

  1. Musíte investovať, alebo musíte byť v procese investovania

Aby ste splnili túto požiadavku, musíte splniť tieto predpoklady:

  1. Musíte preukázať legitímne vlastiníctvo fondov, ktoré investujete v USA a taktiež musíte mať kontrolu nad peniazmi, ktoré použijete na investíciu

Aby ste sa kvalifikovali pre E-2 víza, musíte investovať peniaze, ktoré ste získali legálnym spôsobom. Nie je nevyhnutné, aby ste preukázali podrobné účtovné doklady pre každý dolár, ktorý investujete, avšak musíte preukázať, že peniaze pochádzajú napríklad z vlastných úspor, alebo vám boli darované, alebo peniaze pochádzajú z vašich zárobkov. Dokumenty, ktorými môžete preukázať, že vaše peniaze pochádzajú z legitímneho zdroja sú napríklad daňové priznania, výpisy z bankových účtov, výpisy z investičných fondov atď. Pre niektoré krajiny môže byť problematické ak tieto dokumenty (napríklad daňové priznania) nie sú k dispozícii alebo ak má krajina vysokú mieru korupcie. V čase keď som aplikoval ja, preukázal som svoje daňové priznania za posledných 10 rokov, moje W-2 formy, moje 401K výpisy a moje výpisy z účtov.

Ak vám peniaze na E-2 investíciu boli darované alebo ak ste si zobrali úver, tu nájdete viac informácií.

  1. Peniaze použité na investíciu musia byť „v riziku“ a musia byť neodvolateľne investované

Všetky investované peniaze musia byť vaše vlastné aktíva a musia byť „v riziku“, čo znamená, že vašou investíciou máte čo stratiť. Ak si chcete zobrať úver na vašu investíciu, je to v poriadku, avšak ak úver nebudete splácať, musí to mať pre vás právne následky. Zmyslom tohto požiadavku je, že aby vám boli udelené E-2 víza, musíte podpísať zmluvy a/alebo minúť peniaze na investíciu pred tým než vám budú udelené E-2 víza. V čase keď som aplikoval o E-2 víza ja, podpísal som nájomnú zmluvu na prenájom priestoru pre svoju advokátnu kanceláriu a aj keby mi víza neboli udelené, bol som zmluvne zaviazaný zaplatiť 24,000 dolárov. Peniaze sú v riziku napríklad aj keď máte dlh na kreditnej karte, alebo ak ste si zobrali úver. Úver však nemôže byť zaistený aktívami vašej spoločnosti alebo vašou Limited Liability Company (LLC) (niečo ako slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným).

  • Musíte byť iba krok od spustenia businessu

Aj keď je pravdou, že nemôžete prijať peniaze od klientov alebo rozbehnúť business predtým než sú vám vaše víza udelené, v čase keď žiadate o E-2 víza, váš business musí byť iba krok od spusteina. Dôvodom je, že vláda USA nechce udeliť víza pre ľudí, ktorí „možno“ spustia business v Spojených Štátoch alebo ktorí si „želajú“ spusiť business. Preto váš business musí byť iba krok od spustenia. To znamená, že by ste mali mať podpísanú nájomnú zmluvu pre priestory businessu, mali by ste mať založený bankový účet pre vašu spoločnosť, mali by ste mať vytvorenú webstránku a mali by ste mať zaplatené všetko čo potrebujete aby ste odštartovali váš business.

  1. Vo Vašej spoločnosti musíte mať rolu, ktorá zahŕňa rozvíjanie a smerovanie businessu

Aby ste sa kvalifikoval pre E-2 víza, vy musíte byť tá osoba vo vašej spoločnosti, ktorá bude rozvíjať a smerovať business do ktorého ste investovali alebo ktorý ste kúpili. Taktiež musíte mať dostačujúce a relevantné skúsenosti v určitej oblasti, aby ste presvedčil konzulárneho úradníka, že váš business bude úspešný. To znamená, že ak budete žiadať o E-2 víza lebo chcete otvoriť v USA reštauráciu, ale vaša jediná skúsenosť v tejto oblasti je, že sa v reštauráciách stravujete, vaša žiadosť o víza pravdepodobne bude zamietnutá. Vaše vzdelanie a profesionálne skúsenosti sú väčšinou dobrým ukazovateľom či ste tou správnou osobou pre riadenie vašej spoločnosti.

  1. Vaša investícia musí byť značná

Vláda USA nestanovila presnú minimálnu sumu ktorú musíte investovať, aby vám boli E-2 víza udelené. Dostačujúca investícia by v niektorých prípadoch mohla byť už okolo 50,000 dolárov (takáto nízka suma ale nie je zvyčajne dostačujúca), ale v iných prípadoch môže byť vo výške niekoľkých miliónov. Keď som ja založil túto advokátnu kanceláriu, investoval som okolo 50,000 dolárov a z toho som investoval zhruba 15,000 na vybavenie, nábytok a ďalšie položky. Zvyšných 35,000 dolárov som vložil na bankový účet firmy ako prevádzkový kapitál. Suma, ktorú musíte investovať sa líši, a faktory od ktorých sa výška investície odvíja sú napríklad Conzulárny úrad kde o E-2 víza aplikujete, typ businessu, ktorý rozbiehate alebo ktorý kupujete a ďalšie faktory. Je dôležité si uvedomiť, že hotovosť na účte nie je považovaná za investíciu. Na druhej strane, rozumné množsvo prevádzkového kapitálu môže byť zohľadnené pri posudzovaní výšky vašej investíce. Ak zakladáte alebo kupujete business ktorý poskytuje služby, pre niektoré Konzulárne úrady môže postačovať nižšia investícia. Avšak ak zakladáte alebo kupujete business, ktorý vyrába napríklad autá, suma, ktorú budete musieť investovať bude podstatne vyššia. Mali by ste si uchovať všetky faktúry, pretože Konzulárny úradník ich bude chcieť vidieť ako dôkazy, že ste peniaze skutočne investovali.

Tu  nájdete informácie o najčastejších výdajoch spojených s E-2 investíciou.

Tu nájdete viac informácií o tom, aká vysoká by mala byť vaša investícia.

  1. Vaša investícia a váš business nemôžu byť marginálne

Tento požiadavok znamená, že vaša spoločnosť nemôže byť založená iba aby zamestnávala vás a vašu rodinu. Vaša firma musí byť životaschopnou a taktieť musí byť schopná fungovať a operovať v budúcnosti. Spôsob akým môžete demonstrovať, že váša firma nie je marginálna je, že pripravíte business plán, ktorý bude obsahovať finančné data spoločnosti v období následujúcich 5 rokov, ktoré ukazujú nárast, alebo tým, že ukážete že máte v pláne najať zamestnancov. Predbežné zmluvy s klientami poprípade iné dokumenty, ktoré preukážu, že vaša E-2 spoločnosť má priaznivé výhliadky, alebo že máte potenciálnych klientov sú taktiež pozitívom.

Tu nájdete viac informácií o tejto požiadavke.

  1. Musíte mať v pláne vrátiť sa do Vašej krajiny, keď Vám vyprší E-2 vízum

Tento požiadavok nie je veľmi ťažké splniť, a všetko čo musíte spraviť je podpísať prehlásenie, že sa plánujere vrátiť domov, keď vaše E-2 vízum vyprší. Na rozdiel od iných typov víz, nemusíte preukazovať žiadne väzby ktoré máte s vašou rodnou krajinou ako napríklad fakt, že vo vašej rodnej krajine vlastníte nehnuteľnosť. Váš manžel/manželka a deti môžu taktiež získať E-2 vízum a váš manžel/manželka môžu získať taktiež povolenie pracovať.

Tu nájdete viac informácií o povolení pracovať pre vášho manžela/manželku.

E-2 vízum je skvelou možnosťou pre tých, ktorí chcú rozbehnúť malý business v USA. Pre tento typ víz nie je potrebné predložiť rozsiahle množstvo dokumentov. Veľmi odporúčame aby ste vyhľadali pomoc imigračného právnika, ak chcete aplikovať pre tento typ víz.

Scott Legal, P.C. je advokátna kancelária, ktorá požiadala a ktorej boli udelené E-2 víza. Kto iný než my vám dokáže asistovať v procese žiadania o E-2 víza.

Tu nájdete zoznam služieb ktoré poskytujeme ohľadom E-2 víz a náš cenník.

Kontaktujte nás ak sa chcete dozvedieť viac o novinkách v oblasti imigračného práva, o E-2 vízach, alebo o iných vízach.

Want To Start A Small Business in the United States? An E-2 Visa May Be Perfect For You was translated from the original English to Slovak.

FREE E-2 Visa Resources

Click on the buttons below in order to claim your free E-2 Visa Guide, sign up for our free E-2 Visa Webinar, join our Facebook Group, or watch our E-2 Visa videos.

Download E-2 Visa Guide
Sign Up For Our E-2 Visa Webinar
Join Our E-2 Visa Facebook Group
Watch Our E-2 Visa Videos

Set up an E-2 Visa Consultation

For a dedicated one-on-one E-2 Visa consultation with one of our lawyers, click on the button below to schedule your consultation.

Schedule a consultation

This website and blog constitutes attorney advertising. Do not consider anything in this website or blog legal advice and nothing in this website constitutes an attorney-client relationship being formed. Set up a one-hour consultation with us before acting on anything you read here. Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results. Each case is different and must be judged on its own merits.

Leave a Reply

UPCOMING WEBINARS
GET YOUR FREE
We are happy to offer our E-2 visa guide that describes the E-2 visa requirements, and other advise to assist with your E-2 visa application.
E-2 VISA GUIDE
For more info visit our E-2 visa service Page or schedule a consultation so we can handle your E-2 visa process.  You can also sign up for a Free E-2 Visa Webinar here.