Skip to main content

E-2 víza a marginalita – čo to znamená?

By February 10, 2021May 14th, 2021E-2 Visa, Immigration, Investor Visas

E-2 víza sú typom neprisťahovaleckých víz ktorý je vhodný pre ľudí ktorí chcú žiť v USA a rozbehnúť svoj vlastný biznis alebo kúpiť už rozbehnutý biznis (napríklad reštauráciu). Biznis ktorý chcete v USA rozbehnúť môže byť malý, stredný alebo veľký, avšak aby vám boli udelené E-2 víza budete musieť splniť určité požiadavky. Tu nájdete náš článok o E-2 víza požiadavkách.

Aby vám boli udelené E-2 víza tak budete musieť preukázať že váš biznis v USA nie je marginálny, a veľa našich klientov sa pýta čo presne toto kritérium znamená. Marginalita znamená, že váš biznis v USA nemôže byť založený iba preto aby živil iba vás a vašu rodinu (napríklad ak váš plán je zamestnať iba vašich  rodinných príslušníkov, tak tento biznis by bol marginálny a vaša E-2 víza by pravdepodobne neboli schválené). Ďalšou vecou ktorú budete musieť preukázať je že váš biznis bude pozitívne pomáhať americkej ekonomike, to znamená že bude mať vysoké tržby a zisky.

Tu je zopár tipov ako môžete preukázať že Váš biznis nebude marginálny

  • Jedným zo spôsobov ako preukázať že váš biznis nie je marginálny je pripraviť obsiahly podnikateľský (business) plán ktorý ukáže ako bude váš biznis rásť a pomáhať americkej ekonomike v nasledujúcich 5 rokoch. Váš biznis plán by mal byť obsiahly a obsahovať informácie ako detailný finančný plán na nasledujúcich 5 rokov, mal by vysvetľovať čo bude vaša spoločnosť robiť/aké služby bude poskytovať, mal by obsahovať prieskum trhu, detailne opísať vašu marketingovú stratégiu, a obsahovať súhrn a výšku vašej E-2 investície.
  • Ďalším zo spôsobov ako preukázať že váš biznis nebude marginálny je ukázať že váš biznis už má zamestnancov v čase keď žiadate o E-2 víza alebo bude mať niekoľkých zamestnancov v nasledujúcich ť rokoch. Váš biznis plán by mal preto obsahovať taktiež detailnú koľkých zamestnancov plánujete mať v najbližších 5 rokoch, aké budú ich pozície, opis ich práce, aký bude ich plat atď.
  • Čo sa týka zamestnancov, tak nemusíte mať zamestnancov v čase keď žiadate o E-2 víza ale musíte mať konkrétny plán koľko zamestnancov a v ktorom roku plánujete mať v najbližších 5 rokoch.
  • V prípade že kupujete už rozbehnutý biznis, tak Konzul sa bude sústrediť najmä na to koľko zamestnancov mal odkupovaný biznis v minulosti. Ak mal biznis veľmi málo/žiadnych zamestnancov, tak budete musieť vysveliť ako toto plánujete zmeniť a kde zoberie biznis peniaze na najatie niekoľkých nových zamestnancov.
  • S vašou E-2 žiadosťou budete taktiež musieť submitovať detailný sprievodný list v ktorom detailne vysvetlíte ako spĺňate všetky E-2 kritériá (a kritérium marginality). Aplikácia o E-2 víza je veľmi obsiahla a často má stovky strán. Pripraviť niekoľko stranový sprievodný list v ktorom je vysvetlené ako spĺňate všetky E-2 kritériá je extrémne dôležité a toto je jedna z oblastí kde asistencia imigračného právnika je extrémne dôležitá.
  • Váš podnikateľský plán je nevyhnutnou súčasťou vašej E-2 žiadosti a je najdôležitejším dokumentom ako preukázať že váš biznis nie je marginálny. Ak ste nikdy nenapísali podnikateľsky plán, odporúčame aby ste kontaktovali experta v tejto oblasti. USCIS a konzuláty majú zvyćajne veľmi detailné požiadavky na to ako má podnikateľský plán vyzerať a čo má obsahovať, a ak nebude váš plán obšírny/obsahovať to čo má, tak vaša E-2 žiadosť môže byž zamietnutá.

Kliknite sem pre viac informácií o tom ako by mal vyzerať váš podnikateľský plán.

Kliknite sem  pre prehľad o E-2 vízach.

FREE E-2 Visa Resources

Click on the buttons below in order to claim your free E-2 Visa Guide, sign up for our free E-2 Visa Webinar, join our Facebook Group, or watch our E-2 Visa videos.

Download E-2 Visa Guide
Sign Up For Our E-2 Visa Webinar
Join Our E-2 Visa Facebook Group
Watch Our E-2 Visa Videos

Set up an E-2 Visa Consultation

For a dedicated one-on-one E-2 Visa consultation with one of our lawyers, click on the button below to schedule your consultation.

Schedule a consultation

This website and blog constitutes attorney advertising. Do not consider anything in this website or blog legal advice and nothing in this website constitutes an attorney-client relationship being formed. Set up a one-hour consultation with us before acting on anything you read here. Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results. Each case is different and must be judged on its own merits.

Leave a Reply

FREE WEBINARS
GET YOUR FREE
We are happy to offer our E-2 visa guide that describes the E-2 visa requirements, and other advise to assist with your E-2 visa application.
E-2 VISA GUIDE
For more info visit our E-2 visa service Page or schedule a consultation so we can handle your E-2 visa process.  You can also sign up for a Free E-2 Visa Webinar here.