Skip to main content

Ano ang Patakarang Filipino World War II Veterans Parole Policy at Paano Ito Makakatulong sa mga Kamag-anak ng Pilipinong Beteranong Sundalo?

By July 18, 2016April 6th, 2021Immigration
Courtesy of Wiki Commons labeled for reuse.

Ano ang Filipino World War II Veterans Parole Policy (FWVP Policy)?

Ang FWVP Policy ay isang discretionary na desisyon ng U.S. Citizenship at Immigration Services (USCIS) na nagpapahintulot sa mga miyembro ng pamilya ng Filipino World War II Veterans na may naaprubahang Form I-130 petitions na manirahan sa Estados Unidos kasama ang citizen o green card holder na beteranong kamag-anak, habang hinihintay ang visa.

Sino ang kwalipikado bilang Beteranong petitioner?

  1. Ang mga indibidwal na nakalista sa roster ng Personnel Division ng U.S. Army ng mga taong nagsilbi nang matapat sa isang aktibong katayuan sa Philippine Army sa panahon ng World War II;
  2. Ang mga indibidwal na nakalista sa roster ng Guerilla Affairs Division ng U.S. Army na nakatanggap ng pagkilala bilang pagkakaroon ng nagsilbi nang matapat habang nasa active duty sa gerilya unit sa panahon ng World War II; o
  3. Ang mga taong nagsilbi nang matapat bilang active duty ng Philippine Scouts o kabilang sa U.S. Armed Forces in the Far East (maliban sa mga indibidwal sa clauses 1 o 2) sa ng panahon na nagsisimula Septiyembre 1, 1939, at nagtatapos Disyembre 31, 1946.

Sino ang eligible na miyembro ng pamilya?

  • Benepisyaryo ng inaprubahan Form I-130, pati na ang asawa at mga anak;
  • Ang relasyon sa pagitan ng Petitioner at kamaganak ay umiiral nang o bago ang Mayo 9, 2016;
  • Ang petitioner ay isang kwalipikadong beterano (o asawang buhay) na nakatira sa Estados Unidos (o, kung namatay, ay nakatira sa Estados Unidos sa panahon ng kamatayan); at
  • Wala pang visa sa oras ng aplikasyon.

Maaari bang maging kuwalipikado kung mayroon akong isang kriminal na rekord o nag-overstay?

Ang aplikanteng benepisyaryo ay dapat ding ipakita na ang pagapruba ng aplikasyon ay magdudulot ng ng isang ”makabuluhang pampublikong benepisyo’‘ (significant public benefit). Titingnan ng USCIS ang kabuuan ng aplikasyon at susuriin ang bawat aplikasyon sa case-by-case basis.  Ang mga aplikasyon para sa mga indibidwal na may criminal record o immigration violations ay maaaring ituring na negatibong dahilan na ititimbang sa mga positibong bagay sa aplikasyon.

Puwede bang sumama ang mga miyembro ng aking pamilya?

Oo. Ang asawa o mga anak na masbata sa 21 anos at walang asawa (Derivatives) ay maaaring sumama. Maari ring isama ang Derivative Add-Ons, mga anak o naasawa matapos mauprabahan ang I-130 petition.

Paano kung ang aking beteranong kamag-anak at ang kanyang asawa ay parehong lumipas na? Maaari pa rin ba akong mag-apply?

Oo. Kapag ang beterano at asawa ay parehong lumipas na, at naaprubahan ng USCIS ang Form I-130 habang buhay pa ang petitioner at ang petisyong ito ay na-reinstate, maaring mag-apply ang kamaganak. Bukod pa rito, ang mga kamaganak na naninirahan sa U.S. bago ang paglipas ng beterano at ang kanyang asawa ay maaari ring mag-apply. Sa kasong ito, maaring mag-apply ang anak o kapatid ng beterano.


I-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Humanitarian Reinstatement.


Sino ang hindi kuwalipikado para sa programang ito?

Malapit na kamag-anak, mga anak na higit sa 21 taong gulang at / o may-asawa, at mga kapatid ng asawang buhay ay hindi kuwalipikado para sa programang ito.

Maaari bang maging kuwalipikado kung ako ay nasa Estados Unidos?

Sa ilang mga kaso, mga kamag-anak na nasa U.S. ay maaaring maging kuwalipikado para sa programa. Gayunpaman, kailangan silang bumalik sa isang konsulado sa ibang bansa o sa Pilipinas para sa pagproseso. Mga kamag-anak na nag-overstay ay maaaring hindi makapasok sa U.S. dahil sa 3- at 10-year bar. Sa ganitong kaso, maaaring mangailangan ng waiver o iba pang mga remedyo tulad ng Parole in Place upang magpatuloy ng application.


I-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Parole in Place para sa mga Pamilya ng U.S. Armed Forces Miyembro at mga nagpalista.


Paano mag-apply?

Ang beterano, asawang buhay o self-petitioner na kamag-anak ay dapat mag-file ng Form I-131, Application for Travel Document at Form I-134, Affidavit of Support, kasama ang kinakailangang filing fees at mga dokumento upang ipakita ang kanilang kwalipikasyon para sa programa. Matapos maaprubahan, ang aplikante ay kailangan makumpleto ang isang interview at medical clearance sa ibang bansa o sa Pilipinas.

Ano ang mangyayari pagdating ko sa Estados Unidos?

Ang benepisyaryo ay maaaring makapasok at manatili sa U.S. sa loob ng tatlong taon. Maaari silang mag-aplay para sa work permit at maari ring mag-adjust ng istatus para maging isang green card holder kapag mayroon nang visa. Kung sa loob ng tatlong taon, wala pang visa, ang benepisyaryo ay dapat mag-aplay muli para sa parole sa pamamagitan ng isang bagong aplikasyon.

Ano pa ang dapat kong malaman tungkol sa programang ito?

Walang awtomatikong pag-kwalipika para sa programa. Upang makatanggap ng benepisyong ito, ang beterano, asawang buhay o self-petitioner na kamag-anak ay dapat mag-aplay sa loob ng limang taon mula Hunyo 8, 2016 upang maging kuwalipikado.

Ito ay isang bagong patakaran na may napaka-tukoy na mga pangangailangan. Inirerekumenda namin na ang mga taong naniniwala sila ay kwalipikado para sa programang ito, lalo na sa mga taong kasalukuyang nasa U.S., na humingi ng payo at tulong ng isang bihasang abogado ng imigrasyon.


Para sa karagdagang mga praktikal na impormasyon at legal na payo, makipag-ugnay sa Scott Legal, P.C. Tumawag sa 212-223-2964 o mag-email sa info@legalservicesincorporated.com para sa isang konsultasyon.

KAUGNAY NA NILALAMAN:

FREE Visa Resources

Click on the buttons below in order to claim your free Visa Guide (E-1, E-2, TN, EB-5, H-1B, L-1, PERM, NIW, EB-1, O-1, E-3), sign up for our free Webinar, join our Facebook Group, or watch our videos.

Download FREE Visa Guide
Sign Up For Our Webinar
Join Our Facebook Group
Watch Our Videos

Set up a Visa or Green Card Consultation

For a dedicated one-on-one consultation with one of our lawyers, click on the button below to schedule your consultation.

Schedule a consultation

This website and blog constitutes attorney advertising. Do not consider anything in this website or blog legal advice and nothing in this website constitutes an attorney-client relationship being formed. Set up a one-hour consultation with us before acting on anything you read here. Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results. Each case is different and must be judged on its own merits.

Leave a Reply

UPCOMING WEBINARS