מהן הדרישות לקבלת אשרת E-1?מהי ויזת אמנת מסחר E-1?מהם ההבדלים בין אשרת E-1 לאשרת E-2?

By January 26, 2018October 29th, 2020E-2 Visa, Foreign Language Articles

מבזק חדשות. ישראל נוספה לרשימת הויזות מסוג E-2. בעלי אזרחות ישראלית כבר היו זכאים להגיש בקשה לאשרת E-1 ועתה יוכלו גם להגיש בקשה לאשרת E-2.

אשרת E-1 היא ויזה שניתנת בהתאם לאמנת מסחר ומאפשרת לנתינים של מדינות מסוימות לחיות ולעבוד בארצות הברית על מנת להיות מעורבים במסחר בין-לאומי בין ארצות הברית למדינת המקור שלהם. על מנת להיות זכאי לאשרה זו, על הנתין הזר לבוא ממדינה שחתומה על האמנה וניתן למצוא כאן רשימה מלאה של המדינות החתומות על האמנה.

מהו מסחר?

מסחר בין-לאומי הוא יבוא ויצוא של סחורות ושירותים בין מדינות וההגדרה של מה שנכלל כמסחר באשרת E-1 רחבה למדי. למשל, ניתן לסווג את הפריטים הבאים כמסחר:

 • מוצרים וטובין כגון סחורות, מזון, ציוד מכאני, מוצרים מיוצרים, מצרכים, משאבי טבע ועוד.
 • לדוגמה, חברה תושבת קבע במדינה שחתומה על האמנה עשויה להציע שירותי טכנולוגית מידע לחברות בארצות הברית והדבר עשוי להיחשב כמסחר
 • פיננסים ועסקאות בנקאיות – רצף של מוצרים או שירותים פיננסיים בין ארצות הברית למדינה החתומה על האמנה
 • ביטוח – היצע של מוצרים או שירותים בתחום הביטוח בין מדינות
 • תעבורה – הצעה של שירותי תעבורה (כגון חברת קווי אוויר, אוטובוסים וכד’) בין מדינות
 • שירותי תיירות שמוצעים בין מדינות
 • כל טובין או שירות שיכול לעבור מגורם לגורם

מהן הדרישות לקבלת ויזה E-1?

לקבלת אשרת E-1 יש שלוש דרישות כדלקמן:

 1. אזרחות של מדינה שחתומה על האמנה:
 2. ניתן למצוא כאן רשימה מלאה של המדינות החתומות על האמנה. המשמעות של להיות בן ארץ שחתומה על האמנה היא החזקה של דרכון של אותה מדינה.
 3. מסחר “משמעותי” של מסחר בטובין ו/או בשירותים:
 4. “משמעותי” אינו מוגדר בתקנון, אולם ככל שנפח המסחר יהיה במונחי מספר עסקאות ובערכן הדולרי כך ייטב.
 5. בדרך כלל, מסחר נמוך מ-100,000 דולר יהיה נמוך מדי ועל המסחר להיות נוכח לאורך תקופת זמן (בדרך כלל לפחות שנה או ניתן לקחת בחשבון תקופות קצרות יותר).
 6. מסחר “עיקרי” של מסחר בטובין ו/או בשירותים בין ארצות הברית למדינתך שחתומה על האמנה:
 7. המשמעות של מסחר עיקרי היא שהמסחר שמתנהל בין המדינה שחתומה על האמנה לארצות הברית מייצג כ-51% מסך המסחר של העסק שלך
 8. התיעוד מצריך המצאה של תיעוד מקיף בנוגע למסחר שהתרחש לאורך תקופה.

מהו סוג העדות שנדרשת עבור אשרת E-1?

הראייה הראשית שנדרשת עבור אשרת E-1 היא הוכחה של מסחר בין-לאומי בין המדינה שחתומה על האמנה לבין ארצות הברית. ככזה, התיעוד בדרך כלל יכלול את הבאים:

 • הוראות רכישה או שטרי מטען שמציגים שילוח של טובין
 • חוזים בין עסק במדינה שחתומה על האמנה לבין חברות אמריקאיות (לקוחות) על אספקת שירותים
 • תיעוד מצד לקוחות ו/או מסמכי תשלום היטלי יבוא-יצוא
 • תיעוד שמציג קבלות בגין תשלומים או תשלומים לחברות זרות
 • ספרי הנהלת חשבונות לקוחות והנהלת חשבונות ספקים שמעידים על קיום לקוחות מחוץ לגבולות המדינה
 • רשימת לקוחות
 • מסמכים אחרים שמעידים על כך שהמסחר הבין-לאומי משמעותי ושזה מהווה לפחות 51% מהמסחר בין ארצות הברית למדינה שחתומה על האמנה.

כיצד שונה אשרת E-1 מאשרת E-2?

אשרת E-2 היא ויזה שמצריכה מנתין זר להשקיע סכום כסף מסוים בארצות הברית וכן להעסיק עובדים אמריקאים.

להלן השוואה בין שתי הויזות:

שאלהויזה E-1ויזה E-2
האם יש צורך בהשקעה כספית?לאכן – סכום ההשקעה אינו מוגדר בבירור, אולם בדרך כלל, על ההשקעה להיות גבוהה מ-100,000 דולר.
האם עליך להעסיק עובדים אמריקאים?לאכן – אין סכום מוגדר, אולם על העסק לכלול יותר מאת מגיש/ת הבקשה ובני משפחתו/ה
האם ניתן לתת לבן או לבת זוג אישור עבודה?לאכן
האם עליך להיות אזרח/ית של מדינה שחתומה על האמנה?כןכן
יש צורך בתוכנית עסקיתאין צורך, אולם יהיה טוב לתאר את העסק ולהציג בפני נציג הממשל האמריקאי את הכיוון אליו העסק מתקדם.כן, אלא אם החברה נמצאת בפעילות מזה 3 שנים ברווח.
האם יכולים ילדים מתחת לגיל 21 לקבל אשרת E-1?כןכן
האם ניתן לחדש אשרת E-2ללא הגבלה?כןכן

מהם כמה דוגמאות של עסקים שנכללים באשרת E-1?

 • חברת אופנה או סוחר בגדים עם כמות נכבדת של מכירות בין-לאומיות ללקוחות אמריקאים.
 • חברת מערכות מידע שמספקת שירותים (לפחות 51% מהשירותים) ללקוחות בארצות הברית
 • חברת יבוא-יצוא שמייצאת מספר מוצרים רב (מזון, סחורות, חלקי רכב וכד’) לארצות הברית
 • חברת הפקות טלוויזיוניות שמעוניינת לצלם סרט או תוכנית טלוויזיה בארצות הברית ושעשתה זאת לעתים קרובות בעבר כך שלמעלה מ-50% מהשירותים המוצעים יינתנו בארצות הברית.

על מנת לברר עוד אודות שירותי ההגירה והשירותים העסקים שלנו, יש ליצור קשר עם Scott Legal, משרד עו”ד

עו”ד איאן אי סקוט הוא המייסד של Scott Legal, משרד עו”ד ניתן להשיג אותו במספר+1-212-223-2964 או באמצעות דוא”ל  info@legalservicesincorporated.com

book-your-consultation-button

אתר האינטרנט והבלוג הם פרסום של עורך דין. אין להחשיב דבר מאתר האינטרנט והבלוג כייעוץ משפטי ואין דבר באתר אינטרנט זה שניתן להחשיב אותו כיצירת יחסי מייצג-מיוצג. מומלץ לקבוע איתנו שיחת ייעוץ בת שעה לפני נקיטת פעולה בהתאם למה שנאמר כאן. תוצאות מהעבר אינן ערובה לתוצאות בעתיד ואינן מרמזות או מנבאות תוצאות בעתיד. כל מקרה לגופו ויש לדון בו בהתאם למאפייניו שלו.

Leave a Reply

E-2 Visa Guide

We are happy to offer our E-2 visa guide that describes the E-2 visa requirements, renewal considerations and other advise to assist with your E-2 visa application. We will also send you information where you can sign up for free E-2 Webinars.   Our firm was founded on an E visa so we know what you are going through.  You can access our E-2 visa Service Page with several E-2 visa videos and articles by clicking here.

Select list(s) to subscribe to


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Scott Legal, P.C., 2 Park Avenue, New York, NY, 10016, http://www.legalservicesincorporated.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact