Ano ang Patakarang Filipino World War II Veterans Parole Policy at Paano Ito Makakatulong sa mga Kamag-anak ng Pilipinong Beteranong Sundalo?

Ano ang Filipino World War II Veterans Parole Policy (FWVP Policy)? Ang FWVP Policy ay isang discretionary na desisyon ng U.S. Citizenship at Immigration Services (USCIS) na nagpapahintulot sa mga miyembro ng pamilya ng Filipino World War II Veterans na may naaprubahang Form I-130 petitions na manirahan sa Estados Unidos

Read More