Ano ang Patakarang Filipino World War II Veterans Parole Policy at Paano Ito Makakatulong sa mga Kamag-anak ng Pilipinong Beteranong Sundalo?

Ano ang Filipino World War II Veterans Parole Policy (FWVP Policy)? Ang FWVP Policy ay isang discretionary na desisyon ng U.S. Citizenship at Immigration Services (USCIS) na nagpapahintulot sa mga miyembro ng pamilya ng Filipino World War II Veterans na may naaprubahang Form I-130 petitions na manirahan sa Estados Unidos

Read More

What is the Filipino World War II Veterans Parole Policy and How Does It Help Relatives of Filipino Veteran Soldiers?

What is the Filipino World War II Veterans Parole Policy (FWVP Policy)? The FWVP Policy is a discretionary grant by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) allowing family members of Filipino World War II Veterans with approved Form I-130 petitions to join their petitioning U.S. citizen or Legal

Read More